برخی از بزرگترین مشتریان شرکت بسیم گوشت

.

1: شرکت بسته بندی مهیا پروتئین

2: شرکت بسته بندی رادین پروتئین

3: هتل اسپیناس پالاس

4: شرکت ایدکو

5: مرکز خرید پالادیوم

6: شرکت پروتئین گستر سینا – گوشتیران

7: شرکت پذیرایی هوایی آرمان

8: شرکت سیمان تهران

9: شرکت سولفاتیک تهران

10: شرکت فراگستر تجارت ایرانیان ( تامین کننده شرکت های ایران خودرو)