کلیه محصولات شرکت بسیم گوشت (سهامی خاص)

.

.

1- دسته بندی محصولات :

a. گوشت

b. آلایش

c. استحصال

.

2- دسته بندی خدمات :

a. خدمات کشتار دام سنگین

b. خدمات کشتار دام سبک

c. سلاخی شتر

d. خدمات پیش سرد

.

1-گوشت گرم:

• ران گوساله / گوسفندی (بشقابی)
• سردست گوساله / گوسفندی (بشقابی)
• راسته گوساله / گوسفندی (بشقابی)
• فیله گوساله / گوسفندی (بشقابی)
• قلوه گاه گوساله / گوسفندی (بشقابی)
• ران و سردست گوساله / گوسفندی (بشقابی)
• ماهیچه گوساله / گوسفندی (بشقابی)
• گردن گوساله / گوسفندی (بشقابی)
• توپوز راسته گوساله / گوسفندی (بشقابی)

.

2-گوشت منجمد:

• ران گوساله / گوسفندی (منجمد)
• سردست گوساله / گوسفندی (منجمد)
• راسته گوساله / گوسفندی (منجمد)
• فیله گوساله / گوسفندی (منجمد)
• قلوه گاه گوساله / گوسفندی (منجمد)
• ران و سردست گوساله / گوسفندی (منجمد)
• ماهیچه گوساله / گوسفندی (منجمد)
• گردن گوساله / گوسفندی (منجمد)
• توپوز راسته گوساله / گوسفندی (منجمد)

.

3-گوشت وارداتی: (استرالیا – برزیل – ارمنستان – مغولستان – گرجستان)

• ران گوسفندی
• سردست گوسفندی
• راسته گوسفندی
• قلوه گاه گوساله
• ماهیچه گوسفندی
• گردن گوسفندی
• فیله گوساله
• بغل ران گوساله

.

B. آلایش:

1- خوراکی:

• دنبه
• کله و پاچه گوسفندی
• دل و جگر گوسفندی
• دنبالیچه گوسفندی
• پاچه گوسفندی

.

2- غیر خوراکی:

• پوست گوسفندی
• دنبه گوسفندی
• روده گوسفندی
• خام گاوی

.

C. استحصال:

• استخوان
• روده آسیل
• هزارلا
• نرینگی
• دنبلان
• کود حیوانی

.

به علت قوانین فروش شرکت فروش محصولات لیست شده فقط به صورت عمده میباشد.برای اطلاعات بیشتر لطفا با مدیر فروش شرکت تماس حاصل بفرمایید

.

کارشناس فروش:

021-56536400

021-56536468

داخلی 103

.

مدیر بازرگانی :

09219566134