تلفن های تماس شرکت بسیم گوشت:

00982156536400

00982156536468

.

صدای مشتری:

09219566132

.

کارشناس فروش:

021-56536400

021-56536468

داخلی 103

.

مدیر بازرگانی :

09219566134

.

آدرس ساختمان اداری شرکت بسیم گوشت و کشتارگاه:

تهران ، مجتمع صنعتی شهر ری، جاده قدیم قم ، کهریزک ، خیابان دکتر حکیم زاده ، بعد از کمربندی ، کیلومتر 8 ، شرکت بسیم گوشت