بیانیه مأموریت شرکت بسیم گوشت

شرکت بسیم گوشت در صنعت گوشت قرمز با بکارگیری جدیدترین فناوری ها در حوزه تولید و عملیات گوشت قرمز فعالیت میکند.

شرکت بسیم گوشت در بازار تهران فعالیت میکند و هدف گذاری شرکت برای بخشی از بازار که کیفیت و مقوله های بهداشتی برای آن حائز اهمیت است خواهد بود.

مزیت رقابتی پایدار شرکت ، توانایی تولید محصولات متمایز در کیفیت و بهداشت می باشد .

شرکت بسیم گوشت به گونه ای عمل می کند که از وفاداری مشتریان و تعلق خاطر کارکنان و رضایتمندی سهامداران بهره مند باشد.

این شرکت از مسئولیت اجتماعی خود در حوزه بهداشت آگاهی دارد و تمامی مساعی خود را برای تولید محصولی سالم و بهداشتی به کار می برد.

این شرکت به منابع طبیعی احترام می گذارد و به مقررات محیط زیست ، رفاه حیوانات و غذای حلال پایبند است .

مدیریت و کارکنان شرکت متعهدند همواره در مسیر رشد ، توسعه و سودآوری حرکت کنند تا همه ذینفعان از بقای شرکت بهره مند شوند .

 

.

 

.

.

.